Emotional Freedom Techniques

We zijn emotioneel in balans als onze lichaamsenergie vrij kan stromen.

EFT

Emotional Freedom Techniques

EFT (Emotional Freedom Techniques) werd ontwikkeld door Gary Craig. Het is een vrij recente techniek die behoort tot de energiepsychologie. In de energiepsychologie geldt het axioma dat alle negatieve emoties (en lichamelijke problemen met onderliggende emotionele oorzaak) worden veroorzaakt door een verstoring in het energiesysteem van het lichaam. Deze verstoring is als een soort kortsluiting in een of meerdere meridianen.
EFT heft de kortsluiting op waardoor de energie ongehinderd door de meridianen kan stromen. Alleen wanneer lichaamsenergie vrij kan stromen, zijn we emotioneel in balans. Negatieve emoties verhinderen ons  om in het hier en nu te zijn, om gelukkig te zijn en
ons volledige potentieel te verwezenlijken. Dit gaat gepaard met je niet goed voelen, angst, verwarring, pijn,… Er is sprake van een verstoring in ons energiesysteem en wordt veroorzaakt door een situatie, een geur, een beeld, een woord, een herinnering.

Hoe gaan we te werk?

Bij EFT schenken we geen aandacht aan het analyseren en doorpraten van deze oude herinnering omdat dit niets oplost. Ook richten wij ons niet op het veranderen van de gedachten die de verstoring oproepen. We richten ons rechtstreeks op de verstoring in het energiesysteem via het tikken op bepaalde acupunctuurpunten. Een bepaalde gebeurtenis uit het verleden, herinneringen aan vroeger, beperkende gedachten of negatieve emoties vormen de toegangspoort naar de verstoring. Wanneer de verstoring aangepakt wordt, kan energie terug vrij stromen.

Tikken met vingertoppen

Emoties zetten zich vast in bepaalde lichaamscellen. We gaan terug naar het verleden en lossen laag per laag op. Van de ene emotie (bv angst)  naar de onderliggende emotie (bv verdriet), tot alle emotionele lagen zijn opgelost.  Daardoor wordt de blokkade opgeheven en zijn de lichaamscellen terug vrij. EFT lost aanwezige blokkades op door het lichtjes tikken met de vingertoppen op de uiteinden van specifieke acupunctuurpunten van het lichaam in combinatie met het focussen op het probleem. Het negatieve gevoel dat gekoppeld is aan deze gedachte of ervaring verdwijnt.

"EFT is at the forefront of the new healing movement."

Candace Pert PhD | Amerikaanse neurowetenschapper en farmacoloog, auteur van  "Molecules of emotion".

"EFT is a simple, powerful process that can profoundly influence gene activity, health and behavior."

Bruce Lipton PhD | Amerikaanse celbioloog, auteur van "De biologie van de overtuiging" & "Spontane evolutie".

"EFT offers great healing benefits."

Deepak Chopra MD | Amerikaanse internist en endocrinoloog, auteur van meer dan 50 boeken.

"Er is wetenschappelijk aangetoond dat EFT stresshormonen, zoals cortisol en adrenaline, met meer dan 25% verlaagd."

Dawson Church PhD | Amerikaanse auteur van "Mind over matter", "Je geniale genen" & "Clinical EFT handbook".

“The true cause of disease is unresolved negative emotions, such als unresolved fear, guilt, anger and other negative emotions that we collect over our lifetimes.”

Gary Craig | Amerikaanse grondlegger van EFT

Contacteer mij

Tijdens de corona-periode is mijn praktijkruimte volledig coronaproof ingericht.

0485 57 58 55

Hoge Lane 27 | 8200 Brugge

Hoge Lane 27
8200 Brugge